Contact

Contact maken tijdens het varen is niet mogelijk; uitgezonderd via de korte golf (HAM: PA2BOR; maritiem: Sya) of op hele korte afstand via VHF (PD2173). Ik heb echter geen vast uitluistertijdstip of -frequentie en m'n winlink-account is alleen voor noodgevallen.
Maar veel simpeler! Neem contact op via twobor#gmail.com (vervang # door @).